Pochłaniacz wielogazowy ABEK1 – Odzież robocza Katowice

2,500.00

Opis

image_func.php Pochłaniacz wielogazowy ABEK1

 – Odzież robocza Katowice

Pochłaniacz wielogazowy ABEK1, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. Zgodne z normą PN-EN 141:2002 Zgodne z normą EN 141:2000 Stosowane z półmaskami: Secura 2000, Advantage 200 Stosowane z maskami Advantage 1000, Advantage 3000.

ZAGROŻENIE:  Pochłaniacz wielogazowy ABEK1 – Odzież robocza Katowice
wszystkie substancje wymienione poniżej, występujące równocześnie lub pojedynczo.
Aceton, aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu, arsenowodór, brom, bromowodór, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór, chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy, siarkowodór, trójtlenek siarki, amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), anilina.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pochłaniacz wielogazowy ABEK1 – Odzież robocza Katowice”